Pozyskiwanie i przygotowanie inwestycji

Analiza oczekiwań / potrzeb inwestora, określenie planu działania z uwzględnieniem szans i zagrożeń przygotowywanej inwestycji

Analiza nieruchomości wyłonionych jako potencjalnie atarkcyjnych : stan formalno-prawny, techniczny, budowlany, rentowność / potencjał, „feasibility study”

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję w tym m.in: badanie gruntu, wykładnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, analiza szerokiej gamy uwarunkowań m.in. logistycznych, prawnych, środowiskowych i innych