Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Weryfikacja oczekiwań sprzedającego

Oszacowanie wartości nieruchomości

Przygotowanie strategii zakupu, sprzedaży lub komercjalizacji nieruchomości

Aktywne poszukiwanie Klientów na nieruchomość

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości

Koordynacja procesu zawierania transakcji wraz z uwzględnieniem pozyskania finansowania

Obsługa po transakcyjna