Opracowania zleceń specjalistycznych i budownictwa ogólnego

Etap prac projektowych: projekty wstępne, diagnostyka, projekty architektoniczne i techniczne, harmonogramy, kosztorysowanie, dokumentacja do pozwolenia na budowę, uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień

Etap przetargu: dokumentacja przetargowa, organizacja spotkań z oferentami, analiza techniczna ofert, doradztwo w negocjacjach umów wykonawczych

Etap budowy: dokumentacja techniczna wszystkich branż, synteza i koordynacja międzybranżowa, pilotaż i koordynacja, doradztwo finansowe, nadzór nad odbiorami

Inne zlecenia szczególne: Value Engineering, Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, diagnostyka obiektów (drogi i sieci), itd.