Oferta kompleksowej obsługi finansowo-księgowej

Księgowanie dokumentów zakupu, wystawianie / księgowanie faktur sprzedaży oraz import wyciągów bankowych

Ewidencje środków trwałych i WNiP oraz naliczanie amortyzacji

Wycenę aktywów i pasywów na dzień bilansowy

Monitorowanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o Rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Kalkulacje podatków, składanie deklaracji podatkowych

Budowę niestandardowych raportów dla celów zarządczych – definiowanie wielowymiarowych ośrodków kosztów oraz budżetowanie

Wystawianie faktur czynszowych i zaliczkowych na Najemców

Przyjmowanie, weryfikacja i alokacja faktur kosztowych

Prowadzenie odczytów liczników mediów i wystawianie refaktur kosztów mediów na najemców

Prowadzenie analizy kosztów eksploatacyjnych nieruchomości

Przeprowadzenie indeksacji czynszów oraz zabezpieczeń Najemców

Przygotowanie analiz finansowych nieruchomości

Prowadzenie działań windykacyjnych

Opieka nad rachunkami bankowymi, realizacja płatności z rachunku opłat eksploatacyjnych

Zarządzanie przepływami pieniężnymi na rachunku opłat eksploatacyjnych